Searchbar

SEARCH
Powered by Blogger.

Social Media

N°2

många koppar kaffe
blir det, bland färg och planering.
ingen vila, inte ens på natten när idéerna
plötsligt väcker, och vi får trassla oss ur och
upp ur skymningen för att anteckna, inte
glömma de vackra tankarnas blå kopior. 


many a cup of coffee,
between the paint and the planning.
little rest when even the nights are wakened in
delighted thoughts. we untangle ourselves
from dusk to take note and not forget
our minds blueprint.


a dopo..!
{ snapshot № 1 2 & 3 kaffepauser & planering }
text, teckning & fotografi; ©emmalemholt
illustration; ©SaraNBergman3 thoughts:

Post a Comment

 

HotelletCo© design by Blog Milk